Menu

شرکت مهندسی پایشگران برق آب نیروی البرز

 عنوان طرح:  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری دمای سیم پیچ ترانس قدرت با حسگر فیبر نوری

 مدیر عامل: محمود اسلام زاده

 

خلاصه ایده محوری:

هدف موردنظر طراحی و ساخت دستگاه انداز‌ه‌گیری دمای نقطه داغ ترانسفورماتورهای قدرت می‌باشد که المان‌های ساخته‌شده از مواد هادی الکتریکی عملاً قادر به کار در محیط‌های خاص شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بسیار بالا نمی‌باشند.

 این المان بروی سیم‌پیچ‌های ولتاژ کم ترانس نصب می‌شود و دما از طریق فیبر نوری واسط به دستگاه ثبت و کالیبراسیون وارد می‌شود. عمده کاربرد این وسیله، مانیتورینگ دمای نقطه داغ برای بهینه‌سازی بهره‌برداری ترانس و هدایت ترانس برای کار در نقطه بهینه اقتصادی بسته به بار می‌باشد.

 

ازآنجاکه دمای زیاد داخل سیم‌پیچ‌های ترانس قدرت می‌تواند، مستقیماً باعث خشک شدن عایق دور سیم‌پیچ‌ها و کاهش ضریب عایقی گردد و درنتیجه افزایش میدان الکتریکی در قسمت‌های ضعیف شده عایق ترانس منجر به شکست مولکول‌ها و تولید و انتشار گاز از مواد شیمیایی آغشته در کاغذهای عایق دور سیم‌پیچ‌ها می­شود، لذا وجود این دستگاه می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نماید.

 

تلفن : 88581748

ایمیل:  dkbarghco@yahoo.com

آدرس وب سایت:

.