Menu

شرایط و ضوابط پذیرش

شرایط و ضوابط اولیه پذیرش واحدهای فناور در مرکز بشرج زیر است:


1- طرح و ایده محوری ارائه شده باید در حوزه صنعت برق و انرژی و ناظر به مسائل و مشکلات این صنعت باشد.
 
2- اطلاعات طرح باید در قالب فرم خلاصه کسب و کار بطور کامل ارائه شود. لذا تنها فرم‌هایی که تمامی بندهای آن تکمیل شده باشد قابل بررسی است. بدیهی است مسؤلیت صحت اطلاعات ارائه شده در این مرحله بر عهده متقاضی است.
 
3- طرح ارائه شده علاوه بر توجیه فنی، باید از توجیه اقتصادی نیز برخوردار بوده، بازار پذیر باشد. ارائه نتایج مطالعات اولیه بازار و برنامه‌های تجاری مربوط در هنگام ارزیابی طرح الزامی است.
 
4- تکمیل فرم ثبت ایده محوری و پذیرش اولیه، تعهدی برای مرکز ایجاد نمی کند و پذیرش نهایی و استقرار طرح، منوط به ارزیابی ایده محوری و تصویب در شورای مرکز است.
 
5- متقاضی متعهد می‌گردد در هر مرحله از ارزیابی طرح، در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا نیاز به ارائه مدارک مثبته، نسبت به ارائه آنها در مهلت اعلام شده از سوی مرکز اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک درخواستی در مهلت اعلام شده، درخواست پذیرش منتفی تلقی می شود.
 
6- حداکثر مدت زمان استقرار در مرکز 3 سال می باشد. این زمان شامل تمام زمان مورد نیاز برای توسعه ایده محوری و نیز بازاریابی و آغاز فروش محصول است. در عین حال استقرار طرحها، در شرایط خاص قابل تمدید خواهد بود.
 
7- در صورت تصویب طرح ارائه شده توسط اشخاص حقوقی ترکیب سهامدارن باید به شرح زیر باشد:
 
- حداقل یک نفر عضو تمام وقت دارای مدرک کارشناسی ارشد و عضو مؤسس با دارا بودن حداقل %10 از سهام واحد
 
- حداقل یک نفر کارشناس خبره یا محقق با سابقه پژوهشی در زمینه تخصصی فعالیت واحد (مشاور یا عضو مؤسس)
 
8- در صورت تصویب طرح ارائه شده در شورای مرکز، متقاضی موظف است ظرف مدت دو ماه پس ابلاغ نظر شورا نسبت به ثبت یا معرفی شرکت حقوقی جهت عقد قرارداد استقرار مطابق با شرایط فوق اقدام نماید. ضمناً متقاضی موظف است در صورت انصراف از حضور در مرکز، کلیه هزینه­های مربوط به ارزیابی طرح را به مرکز پرداخت نماید.
 
9- جهت مشاهده و دریافت فایل نمونه قرارد داد استقرار اینجا کلیک فرمایید.
 
10- متقاضی موظف است پس از پذیرش و استقرار در مرکز، در تاریخ های تعیین شده نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار خود اقدام و در ارزیابی‌های سالانه بصورت مجدانه شرکت و همکاری نماید.
 
11- انجام فعالیت‌های جنبی متقاضی خارج از برنامه کاری اعلام شده به مرکز و خارج از راستای ایده محوری ارائه شده، صرفاً در شرایط خاص با هماهنگی قبلی با مرکز مجاز است.
 
12- در صورت تخصیص اعتبار خدماتی یا تحقیقاتی، متقاضی موظف است اعتبار دریافت شده را حداکثر دو سال پس از خروج از مرکز رشد به یکی از دو روش زیر بازپرداخت نماید:
 
- بازپرداخت اعتبارات تخصیص یافته به صورت نقدی حداکثر تا يك و نیم برابر مبلغ تخصیص داده شده به تشخیص هیأت رئیسه مرکز
 
- باز پرداخت اعتبارات تخصیص یافته به صورت اقساطی معادل دو برابر مبلغ تخصیص داده شده

 

.