Menu

 

 

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی از طریق برگزاری فراخوان های دوره ای  نسبت به پذیرش واحدها و هسته های فناور  اقدام مینماید. در طی برگزاری فراخوان، کارشناسان واحد پذیرش مرکز با برقراری ارتباط پیوسته با متقاضیان در تلاشند که با آگاهی بخشی هرچه بیشتر، فرآیند پذیرش را تسهیل نموده و زمینه جذب ایده های فناورانه و اقتصادی مرتبط با صنعت را فراهم آورند. در این راستا واحد پذیرش پس از ثبت نام متقاضی و ارسال اطلاعات توسط ایشان، اقدام به ارایه مشاوره­ های تخصصی در زمینه­ های فنی و اقتصادی به منظور تکمیل محتوی طرح اقدام نموده و بصورت همزمان متقاضی را برای حضور در جلسات بررسی و ارایه طرح آماده مینماید.

 

 

 فراخوان ها

فراخوان ها

روند پذیرش

شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط

 

.