Menu

فرصت‌های شغلی

Student Registration Form

فرم ثبت رزومه

نام (حداکثر 30 کاراکتر)
نام خانوادگی (حداکثر 60 کاراکتر)
نام پدر (حداکثر 30 کاراکتر)
تاریخ تولد
مدرک تحصیلی (حداکثر 30 کاراکتر)
رشته و گرایش دانشگاهی (حداکثر 30 کاراکتر)
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه (حداکثر 11 رقم)
شماره تلفن ثابت (کد استان درج شود)
جنسیت مرد زن
وظعیت نظام وظیفه اتمام خدمت معافیت مشمول
آدرس


استان (حداکثر 30 کاراکتر)
شهرستان (حداکثر 30 کاراکتر)
کد پستی (حداکثر 100 کاراکتر)
دین و مذهب
زبان های خارجه


انگلیسی عربی آلمانی فرانسه
سایر
سوابق کاری


حداکثر 4 مورد شرکت/موسسه مدت فعالیت سمت کاری سال شروع و پایان
1 سابقه فعالیت
2 سابقه فعالیت
3 سابقه فعالیت
4 سابقه فعالیت
سوابق پژوهشی


مهارت ها


دوره های گذرانده شده


.