Menu

تاریخچه

 سابقه راه‌اندازی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی به سال 1386 و اخذ مجوز پارک علم و فناوری صنعت آب و برق به عنوان نخستین پارک وابسته به صنعت در ایران از وزارت علوم توسط موسسه مطالعات و آموزش مدیریت وزارت نیرو باز می‌گردد؛ لیکن این فرآیند با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه گردید و با اعطای مجوز راه‌انداری مرکز رشد از سوی وزارت علوم و واگذاری مسوولیت راه‌اندازی آن به پژوهشگاه نیرو در سال 1392 کار ادامه یافت.


 

سرانجام در تیرماه 1392 رییس مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی از سوی ریاست پژوهشگاه نیرو منصوب و این مرکز کار خود را به طور رسمی آغاز نمود. در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، موافقت اصولی ایجاد پارک فناوری برق و انرژی در سال 1393 از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اخذ گردید که خود موفقیت بزرگی برای وزارت نیرو و صنعت برق کشور به حساب می‌آید

 

 

 


 

 
.