Menu

پیک‌های رویش سال 97

 
 

سخن نخست و اخبار مرکز، ارزیابی واحدهای فناور، ویژه‌نامه خبری در سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی برق، بیشتر بدانیم و پنجمین فراخوان شرکت‌های فناور مرکز                                                                 

پیک‌رویش شماره بیست‌و‌هشتم، آبان‌ماه 1397

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده، بیشتر بدانیم، معرفی واحدها، نشست خبرگان سازمان آب وبرق خوزستان و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک‌رویش شماره بیست‌و‌هفتم،  مهرماه 1397

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده، جدول اسامی واحدهای فناور مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک‌رویش شماره بیست‌و‌ششم،  شهریور‌ماه 1397

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره بیست و پنجم،  مرداد ماه 1397

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت سپاهان ترانس امید، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره بیست و چهارم،  تیر ماه 1397

 

سخن نخست و اخبار مرکز، شرکت‌های موفق خارج شده از مرکز، بیشتر بدانیم، معرفی واحدهای فناور، دستاوردها  و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره بیست و سوم،  خرداد ماه 1397

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده نیروگستران سادات کیا، بیشتر بدانیم، معرفی واحدهای فناور، دستاوردها و برخی از انتشارات  مرکز                                                                 

پیک رویش شماره بیست و دوم، اردیبهشت‌ماه 1397

پیک‌های رویش سال 1395 پیک های رویش سال 1396
.