Menu

 

واحدهای فناور برتر مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی در سال 96 و شیوه ارزیابی عملکرد آنها
واحدهای فناور برتر مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی در سال 96 و شیوه ارزیابی عملکرد آنها  

گفت و گو فراز خطیر(مدیرعامل شرکت لیان آریاتش ) با خبرگزاری ایسکانیوز
فراز خطیر مدیرعامل شرکت لیان آریاتش در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به فعالیت‌های این شرکت دانش‌بنیان گفت: این شرکت را در سال 89 با همکاری اساتید دانشگاه صنعت آب و برق راه‌اندازی کردیم که هدف از راه‌اندازی آن ارائه خدمات انرژی...

برگزاری بیست ونهمین نشست هم اندیشی واحد های فناور مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی
بیست وهشتمین  نشست شورای هم اندیشی واحد های فناور در تارخ 96/10/6 از ساعت 14 الی 16 در محل سالن دکتر رنجبر پژوهشگاه نیرو برگزار شد. دراین نشست ابتدا مدیر روابط عمومی گزارشی از حضور مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در دو نمایشگاه هجدهمین دستاورده...

حضور مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری وفن بازار از تاریخ 22لغایت 26 آذرماه در حالی آغاز گردید که تقریبا تمامی دانشگاه ها، پارک های علم وفناوری و مراکز رشد و همچنین برخی از شرکت های فناور خصوصی در این نمایشگاه حضور داشتند.در این میان مرکز توسعه ف...

بیشترین رشد در سال 1396 توسط شرکت توان آیریا نیک
شرکت توان آیریا نیک در ارزیابی واحدهای فناور سال 96 مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی نسبت به سال 95 بیشترین رشد را در مقایسه با واحدهای فناور دیگر مستقر در این مرکز را داشته است.

 

 

 

 

.