Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 321 تعداد نظرات ارسالی: 0
در راستای رفع نیازهای شرکت توزیع استان اصفهان؛ 12 طرح فناورانه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان معرفی شد

12 طرح فناورانه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان که پیشتر توسط شرکت توزیع اصفهان داوری و مورد تأیید قرار گرفته بود، در جلسه مشترک میان مرکز رشد پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق استان اصفهان، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از استان‌های تهران، اصفهان و فارس مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مشترک، ابعاد فنی و مالی 12 طرح فناورانه به منظور شناسایی و رفع چالش های فناورانه شرکت‌های منطقه‌ای آب و برق استان‌های اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت توزیع استان اصفهان در مورد هر کدام از نیازها، طرح‌های منتخب را انتخاب نماید.


پس از انتخاب طرح، نوع مدل همکاری با شرکت‌های فناور برای هر طرح توسط شرکت توزیع استان اصفهان مشخص خواهد شد تا با حمایت مرکز رشد پژوهشگاه نیرو، در سریعترین زمان ممکن به عقد قرارداد بین شرکت توزیع استان اصفهان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اقدام گردد.
گفتنی است این نشست طی روز‌های 28 و 29 فروردین، با حضور دکتر مصطفی مافی"رئیس مرکزتوسعه فناوری برق و انرژی (مرکز رشد پژوهشگاه نیرو)"، مهندس رسول روستایی "معاون برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق استان اصفهان"، ویدا میرزاییان "مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان اصفهان" ، سید مجتبی احمدی "رئیس مرکز اصفهان پژوهشگاه نیرو"، فاطمه فرشی "رئیس مرکز رشد پژوهشگاه نیرو در مرکز اصفهان "، مهندس مهرداد محمدی از مرکز رشد پژوهشگاه نیرو و تعدادی از کارشناسان شرکت توزیع برق استان اصفهان، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از استان‌های تهران، اصفهان و فارس در محل مرکز اصفهان پژوهشگاه نیرو برگزار شد.


print
.