Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 79 تعداد نظرات ارسالی: 0
برگزاری هفتمین وبینار علمی- تخصصی از سلسله ویبنارهای رویش مرکز و وبینارپژوهش‌های کاربردی در زمینه سامانه‌های نمک‌زدایی آب دریا

در ماه اخیر مرکز دو وبینار با همکاری شرکت‌های "انرژي پاسارگاد" و " توسعه آب و انرژی پاک هورداد" برگزار کرد. وبینار اول در تاریخ 6 اردیبهشت 1400 توسط آقای مهندس محمدعلی مرادي (رئيس هیئت‌مدیره شركت انرژي پاسارگاد) تحت عنوان "نکسوس (همبست) آب، انرژی و اقلیم و کاربردهای آن در ایران" بود که نخست ساختار و ماهیت نکسوس تشریح شد، در ادامه روش کاربرد آن در ایران به‌ویژه بهره‌گیری از پلتفرم‌های LEAP و WEAP شرح داده شد. درنهایت نیز برنامه‌های شرکت انرژی پاسارگاد برای ترویج این دانش فنی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در قالب ایجاد پایگاه داده‌ها، برنامه‌های آموزشی-تبلیغی و اجرای پروژه‌ها ارائه گردید. وبینار دوم نیز در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه 1400 توسط آقای دکتر همایون ذاکر (رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه) از سوی شرکت هورداد تحت عنوان "پژوهش‌های کاربردی در زمینه سامانه‌های نمک‌زدایی آب دریا" بود که نخست به تشریح سامانه‌های نمک‌زدایی آب دریا (به روش اسمزمعکوس) پرداخته و اهمیت اقتصادی این پژوهش بیان شد و در ادامه انواع سامانه تصفیه معرفی شد. درنهایت به تشریح اثرات زیست‌محیطی این سامانه‌ها پرداخته شد.


print
.