Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 29 تعداد نظرات ارسالی: 0
برگزاری هفتمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1400

هفتمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1400 در تاریخ 1400/07/26 برگزار گردید. در این جلسه طرح "اولین سامانه مدیریت کیفیت آزمایشگاهی صنعت آب، برق و انرژی مطابق با استاندارد 17025 نسخه 2017 مرکز تائید صلاحیت ایران" از جانب آقای حسین شاهزاده احمدی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد فنی و مالی طرح، اعضای کمیته پذیرش با ارسال طرح به شورا پس از انجام اصلاحات لازم، موافقت نمود.


print
.