Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 241 تعداد نظرات ارسالی: 0
برگزاری کمیته پذیرش

پنجمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1399 در تاریخ 1399/07/16 با بررسی یک طرح برگزار شد. در این جلسه طرح "سامانه هوشمند تشخیص نفوذ" از جانب آقای مهران رسولی به نمایندگی از شرکت توسعه زنجیره کیفیت روشن روش ایرانیان، ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارائه طرح توسط متقاضی و بررسی ابعاد فنی و مالی آن، مقرر گردید پس از انجام اصلاحات، در صورت صلاحدید مرکز به شورا ارسال گردد.


print
.