Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 338 تعداد نظرات ارسالی: 0
اخبار برگزاری کمیته پذیرش شهریور ماه

برگزاری کمیته پذیرش شهریور ماه

هشتمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1398 در بیست و هفتم شهریورماه برگزار گردید. در این جلسه، طرح های "تعمیرات تجهیزات پیشرفته ابزاردقیق و الکترونیکی و کسب دانش کافی برای طراحی و ساخت برخی از آنها" از جانب آقای وحید حمیتی واقف، طرح "تدوین طرح سامانه یکپارچه شاخصهای استراتژیک شرکتهای برق (طرح سیما)" از جانب آقای حمیدرضا حسینی آشتیانی و طرح "موتور مبدل انرژی تجدیدپذیر امواج دریا به برق" از جانب آقای مصطفی بروجلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی این طرح ها در کمیته پذیرش، طرح آقای وحید حمیتی واقف در قالب پیش رشد پذیرفته شد و مقرر گردید پس از تکمیل طرح، مجدداً در جلسات بعدی کمیته مطرح گردد. در ادامه، پس از ارائه طرح دوم توسط آقای حمیدرضا حسینی آشتیانی و نقد و بررسی طرح فوق توسط داور محترم طرح و اعضای کمیته پذیرش، اعضا با ارسال طرح فوق به شورای مرکز موافقت نکردند. در پایان، طرح آقای بروجلی ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر در ارتباط با این طرح، اعضای کمیته با ارسال طرح فوق به شورا موافقت نکردند و مقرر گردید در صورت تکمیل و رفع نواقص طرح، مجدداً در جلسات بعدی کمیته مطرح گردد.


print
.