Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 191 تعداد نظرات ارسالی: 0
اخبار برگزاری کمیته پذیرش

برگزاری کمیته پذیرش در تیرماه

هفتمین جلسه کمیته پذیرش در سال 1398 در شانزدهم تیرماه برگزار شد. در این جلسه طرح‌های "طراحی و تولید سامانه تحلیل دادههای حجیم و ارائه خدمات مشاوره و آموزش" از جانب آقای فریدالدین عظیمی، "طراحي و توسعه نمونه اولیه بازتابگرهای متمرکز کنندههای خورشیدی" از جانب آقای هومن گلچوبیان و "روشهای تمیزکاری و تمیز نگهداری بویلرهای نیروگاهی و صنعتی" از جانب آقای سید رشاد روح الامینی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی این طرح‌ها در کمیته پذیرش، مقرر گردید که طرح آقای فریدالدین عظیمی پس از ارائه در مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق و دریافت نظرات آن مرکز، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. کمیته پس از بررسی طرح آقای گلچوبیان، مقرر نمود که طرح پس از هماهنگی با گروه پژوهشی انرژی‌های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو در ارتباط با مالکیت طرح و نمونه ساخته‌شده در پژوهشگاه نیرو، در صورت تأیید آن مرکز به شورا ارسال گردد. همچنین اعضای کمیته پذیرش با ارسال طرح آقای روح الامینی به شورا، منوط به اعلام نظر مرکز توسعه فناوری بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو در ارتباط با مالکیت آن، موافقت نمودند.


print
.