Menu

نمایش اخبار

نویسنده: administrator تعداد بازدید: 154 تعداد نظرات ارسالی: 0
برگزاری کمیته پذیرش خردادماه

دومین جلسه کمیته پذیرش در سال 1398 در بیست و چهارم خردادماه برگزار شد.

در این جلسه طرح‌های "موتورسیکلت برقی سه‌چرخه" از جانب آقای محمدباقر شاهقلیان و "طراحی پلتفرم «هشدار خاموشی» به‌منظور پیک سایی با روش‌های اقتصاد رفتاری" از جانب آقای عبدالله زاده، موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از نقد و بررسی این طرح‌ها در کمیته پذیرش، با استقرار جناب آقای شاهقلیان در قالب پیش رشد موافقت گردید. همچنین مقرر گردید طرح جناب آقای عبدالله زاده پس از انجام هماهنگی‌ها و اصلاحات لازم در جلسات بعدی کمیته پذیرش، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین در سومین جلسه کمیته پذیرش در سال جاری که در سی و یکم خردادماه برگزار شد، طرح "طراحی و ساخت سامانه پایش آنلاین ترانسفورماتورهای توزیع" از جانب آقای خاکی صدیق مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت که کمیته مقرر نمود طرح فوق پس از انجام اصلاحات لازم مجدداً در جلسات بعدی مطرح گردد.


print
.